Senteret sitt bannerbilde

Nærøy legekontor

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS , via denne siden eller gjennom appen Helserespons.  

Dette gjelder kun bestilling av time fram i tid/avbestilling av timer, og bestilling av faste medisiner.

OBS ! SKAL IKKE BRUKES FOR Å STILLE SPØRSMÅL TIL LEGENE ,  ELLER SENDE SENSITIV INFORMASJON.

Hvis man trenger time på dagen grunnet akutt sykdom eller akutt skade, må man kontakte legekontoret via telefon. 

Etter kl. 15.00 tar legevakt over. 

Ved øyeblikkelig hjelp ring 113.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Alle trenger FASTLEGEN

4. desember 2018

FASTLEGEN utreder, behandler og følger opp pasientene gjennom liten og stor sykdom. Vi er der når du trenger noen å prate med.

FASTLEGEN betjener legevakt døgnet rundt året rundt i feriene og på helligdager.

FASTLEGEN henviser når det er nødvendig og behandler selv når det er mulig og sørger med dette for at spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre sine oppgaver på en effektiv måte med riktige prioriteringer for pasientene.

FASTLEGEN er legene og de flotte medarbeidere vi har på kontoret.

FASTLEGEN tar seg av de som trenger hjelp mest, først.

Fastlegeordningen er en bærebjelke for et velfungerende helsevesen men sliter med rekruttering på grunn av stadig økende arbeidsbelastning. Dette er noe som mange merker og kan føre til at ordningen er truet.

Vi har noe verdifullt som vi må ta vare på. Fastlegedagen markeres derfor den 05.12. over hele landet.

Nærøy legekontor markerer dagen med å spandere FASTLEGEkaka til de som møter her den 05.12.

#Sjekkdeg

9. november 2018

Da har vi satt av en ny dag for Drop-in timer for livmorhalsprøve.

Mandag 19. november fra kl 1500 til kl 1800.

Vi oppfordrer alle kvinner over 25 år som ikke har fått tatt prøve i tråd med anbefaling eller begynner å nærme seg tid for cytologisk prøve til å ta prøven.

Vi har 2 kvinnelige leger som vil utføre dette denne dagen.

Det er bare å møte opp. Trenger ingen time. Først og fremst gjelder dette kvinner som har fastlege hos oss.

Vanlig konsultasjonstakst.

Sjekkdeg

20. september 2018

I forbindelse med "Sjekk Deg Livmorhalskampanjen" tilbyr Nærøy legekontor Drop-in timer for livmorhalsprøve mandag 1. oktober fra kl 1500 til 1800.

Vi oppfordrer alle kvinner over 25 år som ikke har gjort dette i tråd med anbefaling eller begynner å nærme seg tid for ny cytologisk prøve til å ta prøven.

Vi har 2 kvinnelige leger som vil utføre dette denne dagen. Det er bare å møte opp. Trenger ingen time. Først og fremst gjelder dette kvinner som har fastlege hos oss.

Sms fra NAV? Det kan være sykemeldingen din

12. juni 2018

Nå er sykemeldingene blitt digital, og du vil få en sms med en link til "ditt sykefravær" på nav.no.

Derfra kan du sende sykemeldingen til din arbeidsgiver.

Se utfyllende informasjon på Digital sykemelding.

Pollenallergiker?

23. april 2018

Pollenallergiker?

Hvis du er pollenallergiker og bruker forbyggende medisin er det tid å fornye resept hvis du trenger det. Du kan sjekke på www.helsenorge.no om du må fornye resept.

Den lange ettervinteren gjør at det blir spredning av hassel, or og bjørk samtidig. Man forventer derfor en kraftig (men litt kortere) sesong for pollenallergikere. For å få best effekt av forebyggende medisin bør det startes opp i god tid før pollen sprer seg. Folk som bor i Trøndelag er anbefalt å starte opp med medisin nå.

Det er ikke lengre anbefalt å sette kortisonsprøyter 1 til 3 ganger i muskelen pga bivirkninger. Hvis du har gjort dette ber vi deg bestille time til din fastlege for å finne alternativ behandling. Slike resepter skrives ikke ut på telefon.

Vil du vite mer om behandling?

www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/luftveier/pollenallergi-hoysnue

Endring i telefontid

1. februar 2018

Telefontiden på torsdager endres til 

09.00 - 12.30 og 14.00 - 15.00.

Sms-tjenesten

14. desember 2017

Sms-tjenesten skal brukes for bestilling av timer fram i tid, og bestilling av faste medisiner.

Gjelder det akutte timer eller A- og B-preparater (f.eks. Paralgin Forte, Sobril) og sovemedisin - ta kontakt på telefon 74 38 26 05.

Legevakt Nærøy/Vikna

14. september 2017

Åpningstider legevakt i samarbeid med Vikna:

 

  • Mandag-Fredag kl. 15.30 - 23.00
  • Lørdag-Søndag kl. 08.00 - 23.00

 

Legen er på det legekontoret som har vakt.

 

Mellom kl. 23.00 og 08.00 er det interkommunal legevakt.

Legevaktsnummer: 116 117

Digitale helsetjenester

12. september 2017

For info om digitale helsetjenester, se under "Dokumenter"

"Bare en urinprøve?"

22. juni 2017

Nå er det nye prosedyre på urinprøver.

For at legekontoret skal analysere urinprøven skal visse kriterier oppfylles:

  • Symptomer på urinveisinfeksjon, som svie, hyppig vannlating, feber.
  • Etter avtale med sykehus eller jordmor.
  • Urinprøven skal leveres i ren, egnet beholder, merket med navn og fødselsdato. Se vedlegg under "Dokumenter".
  • Yngre og friske kvinner med mistenkt ukomplisert UVI kan vurderes over telefonen hvis det er vanskelig å komme for time. Da er det heller ikke nødvendig å levere urinprøve.
  • Chlamydia: Det tilbys time på dagen for alle som ønsker å teste seg. Konsultasjonen er gratis. 

Les flere nyheter