Fra 01. sept har legevakt samme nummer i hele landet.

Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer ifra.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.


Det gamle nummeret til legevaktsentralen vil fungere som før (74389400), det kan brukes hvis man ønsker å kontakte legevakten i Nærøy.