På grunn av ferietid og mindre bemanning på legekontoret kan det bli noe venting på telefonen.

Bruke gjerne sms-tjenesten for bestilling av faste medisiner og bestilling av timer fram i tid.