• Mandag 06. november
  • Tirsdag 07. november
  • Onsdag 08. november

 

Sted: Kolvereid helsestasjon

Tid: 09.00 - 15.00 alle dager

Pris: 100,-

 

Ta med legitimasjon.

 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2017/2018

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med:

            *diabetes mellitus, type 1 og 2

            *kronisk lungesykdom (inkl astma)

            *kronisk hjerte/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

            *kronisk leversvikt

            *kronisk nyresvikt

            *kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapatet

            *nedsatt immunforsvar

            *svært alvorlig fedme (KMI over 40)

            *annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg abefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

            *helsepersonell som har pasientkontakt

            *husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

            *svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser